جستجو - آلجا

کالاهای موجود در ضوابط جستجو


Alja AVR 10000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

Alja AVR 10000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال  ..

9,250,000ريال

Alja AVR 1000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

Alja AVR 1000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال  ..

1,500,000ريال

Alja AVR 2000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

Alja AVR 2000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال  ..

2,050,000ريال

Alja AVR 3000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

Alja AVR 3000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال  ..

3,650,000ريال

Alja AVR 5000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

Alja AVR 5000VA ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا

ترانس رله ای تکفاز رومیزی آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال  ..

5,700,000ريال

Alja DN-R 10000VA ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا

Alja DN-R 10000VA ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا

ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال &nbs..

10,300,000ريال

Alja DN-R 5000VA ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا

Alja DN-R 5000VA ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا

ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال &nbs..

5,800,000ريال

Alja DN-R 8000VA ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا

Alja DN-R 8000VA ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا

ترانس رله ای تکفاز دیواری آلجا استفاده از میکروکنترولر دیجیتال  صفحه نمایشگر دیجیتال &nbs..

8,500,000ريال

Alja DN-S 10000VA ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا

Alja DN-S 10000VA ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا

ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا سیستم کنترلی با فیدبک حلقه بسته  استفاده از تکنیک سرومو..

13,100,000ريال

Alja DN-S 5000VA ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا

Alja DN-S 5000VA ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا

ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا سیستم کنترلی با فیدبک حلقه بسته  استفاده از تکنیک سرومو..

8,300,000ريال

Alja DN-S 8000VA ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا

Alja DN-S 8000VA ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا

ترانس سرو موتوری تکفاز دیواری آلجا سیستم کنترلی با فیدبک حلقه بسته  استفاده از تکنیک سرومو..

10,600,000ريال

Alja KI 1000 - S آلجا يو پي اس 1000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KI 1000 - S آلجا يو پي اس 1000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 1000 باطری داخلی با تكنولوژي KI Series – Line Interactive..

10,700,000ريال

Alja KI 2000 - S آلجا يو پي اس 2000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KI 2000 - S آلجا يو پي اس 2000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 2000 باطری داخلی با تكنولوژي KI Series – Line Interactive..

17,300,000ريال

Alja KI 3000 - S آلجا يو پي اس 3000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KI 3000 - S آلجا يو پي اس 3000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 3000 باطری داخلی با تكنولوژي KI Series – Line Interactive..

22,550,000ريال

Alja KR 1000 - S آلجا يو پي اس 1000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KR 1000 - S آلجا يو پي اس 1000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 1000 باطری داخلی با تكنولوژيKR Series – On Line Double Conversion – High Frequency کن..

13,600,000ريال

Alja KR 1110 - S آلجا يو پي اس 10000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KR 1110 - S آلجا يو پي اس 10000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 10000 باطری داخلی با تكنولوژي KR Series – On Line Double Conversion – High Frequency ک..

70,700,000ريال

Alja KR 2000 - S آلجا يو پي اس 2000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KR 2000 - S آلجا يو پي اس 2000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 2000 باطری داخلی با تكنولوژي KR Series – On Line Double Conversion – High Frequency کن..

23,300,000ريال

Alja KR 3000 - S آلجا يو پي اس 3000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KR 3000 - S آلجا يو پي اس 3000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 3000 باطری داخلی با تكنولوژي KR Series – On Line Double Conversion – High Frequency کن..

27,200,000ريال

Alja KR 6000 - S آلجا يو پي اس 6000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KR 6000 - S آلجا يو پي اس 6000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 6000 باطری داخلی با تكنولوژي KR Series – On Line Double Conversion..

59,700,000ريال

Alja KR RM 1000 - S آلجا يو پي اس 1000 ولت آمپر باطری داخلی

Alja KR RM 1000 - S آلجا يو پي اس 1000 ولت آمپر باطری داخلی

آلجا يو پي اس 1000 باطری داخلی با تكنولوژي KR RM Series – On Line Double Conversion – High Frequency..

14,400,000ريال

نمايش 1 تا 20 از 49 (3 صفحه)