کابینت باطری


کابینت باطری فاراتل 240V/26A

کابینت باطری فاراتل 240V/26A

کابینت باتری  240V/26AH با شارژ- محتوی 20 عدد باتری 12ولت 26 آمپر ساعت CSBکابینت باتری مدل SBC2..

74,600,000ريال

کابینت باطری فاراتل 240V/40A

کابینت باطری فاراتل 240V/40A

کابینت باتری 240V/40AH  با شارژ- محتوی 20 عدد باتری 12ولت 40 آمپر ساعت CSBکابینت باتری مدل SBC2..

104,000,000ريال

کابینت باطری فاراتل 240V/9A

کابینت باطری فاراتل 240V/9A

کابینت باتری 240V/8.5AH  با شارژ- محتوی 20 عدد باتری 12ولت 8.5 آمپر ساعت کابینت باتری مدل SBC..

24,000,000ريال

کابینت باطری فاراتل 48V/18A

کابینت باطری فاراتل 48V/18A

کابینت باتری 48V/18AH - محتوی8 عدد باتری 12ولت 9 آمپر ساعت..

10,500,000ريال

کابینت باطری فاراتل 48V/26A

کابینت باطری فاراتل 48V/26A

کابینت باتری 48V/26AH - محتوی 4 عدد باتری 12ولت 26 آمپر ساعت..

15,900,000ريال

کابینت باطری فاراتل 48V/40A

کابینت باطری فاراتل 48V/40A

کابینت باتری 48V/40AH - محتوی 4 عدد باتری 12ولت 40 آمپر ساعت ..

22,000,000ريال

کابینت باطری فاراتل 96V/18A

کابینت باطری فاراتل 96V/18A

کابینت باتری96V/18AH  - محتوی 16 عدد باتری 12ولت 9 آمپر ساعت کابینت باتری مدل SBC96-18-RM جهت پ..

18,400,000ريال

کابینت باطری فاراتل 96V/26A

کابینت باطری فاراتل 96V/26A

کابینت باتری 96V/26AH  بدون شارژر- محتوی 8 عدد باتری 12ولت 26 آمپر ساعت کابینت باتری مدل SBC96..

32,000,000ريال

کابینت باطری فاراتل 96V/40A

کابینت باطری فاراتل 96V/40A

کابینت باتری  96V/40AH بدون شارژر- محتوی 8 عدد باتری 12ولت40 آمپر ساعت کابینت باتری مدل SBC96..

43,400,000ريال

کابینت باطری فاراتل خالی

کابینت باطری فاراتل خالی

کابینت باتری دو طبقه فاراتل..

8,200,000ريال

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)