مودم -روتر

Linksys E900-EE روتر لینکسیس Linksys E900-EE روتر لینکسیس

Linksys E900-EE روتر لینکسیس

Linksys E900 Wireless-N Router; 802.11b/g/n; Single Band; Max 300Mbps; 4 × 10/100 Ports; No USB; MIM..

1,450,000ريال

Linksys X1000-M2 مودم لینکسیس Linksys X1000-M2 مودم لینکسیس

Linksys X1000-M2 مودم لینکسیس

Linksys X1000 ADSL2+ Modem; 802.11b/g/n; Single Band; Max 300Mbps; 3 × 10/100 Ports; No USB; MIMO2×2..

1,750,000ريال

Linksys X3500-M2 مودم لینکسیس

Linksys X3500-M2 مودم لینکسیس

Linksys X3500 ADSL2+ Modem; 802.11a/b/g/n; Dual Band; Max 450Mbps; 4 × 10/100/1000 Ports; 1 USB; MIM..

6,770,000ريال

Linksys X6200 مودم لینکسیس Linksys X6200 مودم لینکسیس

Linksys X6200 مودم لینکسیس

Linksys X6200 ADSL2+ Modem; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band; Max 433Mbps + 300Mbps; 4 × 10/100/1000 Port..

5,570,000ريال

Linksys XAC1200-EK مودم لینکسیس Linksys XAC1200-EK مودم لینکسیس

Linksys XAC1200-EK مودم لینکسیس

Linksys XAC1200 ADSL2+ Modem; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band; Max 867Mbps + 300Mbps; 4 × 10/100/1000 Po..

8,180,000ريال

Linksys XAC1900 مودم لینکسیس Linksys XAC1900 مودم لینکسیس

Linksys XAC1900 مودم لینکسیس

Linksys XAC1900 ADSL2+ Modem; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band; Max 1300Mbps + 600Mbps; 4 × 10/100/1000 P..

12,690,000ريال

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)