اکسس پوینت-روتر

Linksys E1200-M2 روتر لینکسیس Linksys E1200-M2 روتر لینکسیس

Linksys E1200-M2 روتر لینکسیس

Linksys E1200 Wireless-N Router; 802.11b/g/n; Single Band; Max 300Mbps; 4 × 10/100 Ports; No USB; MI..

2,170,000ريال

Linksys E2500-M2 روتر لینکسیس Linksys E2500-M2 روتر لینکسیس

Linksys E2500-M2 روتر لینکسیس

Linksys E2500 Wireless-N Router; 802.11a/b/g/n; Dual Band; Max 300Mbps; 4 × 10/100/100 Ports; 1xUSB;..

3,170,000ريال

Linksys EA2750-M2 روتر لینکسیس Linksys EA2750-M2 روتر لینکسیس

Linksys EA2750-M2 روتر لینکسیس

Linksys EA2750 Wireless-N Router; 802.11a/b/g/n; Dual Band Concurrent; Max 300Mbps + 300Mbps; 4x10/1..

4,340,000ريال

Linksys EA6100-EK روتر لینکسیس Linksys EA6100-EK روتر لینکسیس

Linksys EA6100-EK روتر لینکسیس

Linksys EA6100 Wireless-AC Router; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band Concurrent; Max 867Mbps + 300Mbps; 4x..

3,800,000ريال

Linksys EA8500-EU روتر لینکسیس Linksys EA8500-EU روتر لینکسیس

Linksys EA8500-EU روتر لینکسیس

Linksys EA8500 Wireless-AC Router; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band Concurrent; Max 1733Mbps + 800Mbps; 4..

15,840,000ريال

Linksys EA9500-EU روتر لینکسیس Linksys EA9500-EU روتر لینکسیس

Linksys EA9500-EU روتر لینکسیس

Linksys EA9500 Wireless-AC Router; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band Concurrent; Max 2166Mbps + 1000Mbps; ..

25,800,000ريال

Linksys WRT1900ACS-EU روتر لینکسیس Linksys WRT1900ACS-EU روتر لینکسیس

Linksys WRT1900ACS-EU روتر لینکسیس

Linksys WRT1900ACS Wireless-AC Router; 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band Concurrent; Max 1300Mbps + 600Mbp..

10,770,000ريال

روتر لینکسیس Linksys E1700-EK روتر لینکسیس Linksys E1700-EK

روتر لینکسیس Linksys E1700-EK

Linksys E1700 Wireless-N Router; 802.11b/g/n; Single Band; Max 300Mbps; 4 × 10/100/1000 Ports; No US..

2,620,000ريال

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)