داکت دیواری

داکت دیواری

Legrand 10427 ترانك 50*150کامل به همراه درب وپارتيشن لگراند Legrand 10427 ترانك 50*150کامل به همراه درب وپارتيشن لگراند

Legrand 10427 ترانك 50*150کامل به همراه درب وپارتيشن لگراند

ترانك 50*150کامل به همراه درب وپارتيشن- one 50 x 150 mm body- two flexible 65 mm width coversFits on..

516,214ريال

Legrand 10462 بدنه ترانك 50*80 با درب 65 Legrand 10462 بدنه ترانك 50*80 با درب 65

Legrand 10462 بدنه ترانك 50*80 با درب 65

بدنه ترانك 50*80- one 50 x 80 mm body- one flexible 65 mm width coverFits onto the whole trunking in..

210,000ريال

Legrand 10464 بدنه ترانك 50*105 با درب 85 Legrand 10464 بدنه ترانك 50*105 با درب 85

Legrand 10464 بدنه ترانك 50*105 با درب 85

بدنه ترانك 50*105- one 50 x 105 mm body- one flexible 85 mm width coverFits onto the whole trunking ..

189,000ريال

ترانك 50*105 دانوب با درب ترانك 50*105 دانوب با درب

ترانك 50*105 دانوب با درب

ترانك 50*105 - one 50 x 105 mm bodyFits onto the whole trunking includingin internal and external an..

75,000ريال

ترانك 50*80 دانوب با درب

ترانك 50*80 دانوب با درب

بدنه ترانك 50*80- one 50 x 80 mm bodyFits onto the whole trunking includingin internal and external ..

70,000ريال

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)